For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.06.2004 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 20.10.2004 Examinarea preliminara 01.03.2005 Examinarea de fond 31.12.2005 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2006 Eliberarea brevetului (C2) 28.06.2009 Valabil pana la 31.12.2010 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2943
(21)Numarul depozituluia 2004 0156
(22)Data depozitului2004.06.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.06.2004
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; DULGHERU Valeriu, MD; DICUSARĂ Ion, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMotor-reductor frontal (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2006
B1, BOPI 12/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.12.31
(47)Data eliberării brevetului2006.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondMALAI Valeriu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2009.06.28
 Data decăderii din drepturi2009.06.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2010.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202004%200156