For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.01.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 03.02.2005 Examinarea preliminară 14.04.2005 Examinarea de fond 31.07.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (G2) 25.01.2010 Valabil până la 31.07.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.06.2021 25.01.2025 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2809
(21)Numarul depozituluia 2005 0023
(22)Data depozitului2005.01.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD; TOMA Simion, MD; STRATU Radu, MD; CHIRILOV Eleonora, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de protecţie a mărului contra penicilozei
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/06 (2006.01); A01N 35/06 (2006.01); A01N 37/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.01.25
 Data decăderii din drepturi2010.01.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200023