For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.01.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 03.02.2005 Examinarea preliminara 14.04.2005 Examinarea de fond 31.07.2005 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2006 Eliberarea brevetului (G2) 25.01.2010 Valabil pana la 31.07.2011 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului2809
(21)Numarul depozituluia 2005 0023
(22)Data depozitului2005.01.25
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBUJOREANU Nicolae, MD; TUDORACHE Gheorghe, MD; TOMA Simion, MD; STRATU Radu, MD; CHIRILOV Eleonora, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A REPUBLICII MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de protecţie a mărului contra penicilozei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2006
F1, BOPI 07/2005
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01G 7/06 (2006.01); A01N 35/06 (2006.01); A01N 37/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2005.07.31
(47)Data eliberării brevetului2006.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.01.25
 Data decăderii din drepturi2010.01.25
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2010.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0023