For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.06.2005 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 29.06.2005 Examinarea preliminară 29.08.2005 Examinarea de fond 31.03.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2006 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.11.2006 Eliberarea brevetului (G2) 16.06.2010 Valabil până la 31.12.2011 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 25.09.2020 16.06.2025 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3014
(21)Numarul depozituluia 2005 0169
(22)Data depozitului2005.06.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOUNEGRU Tudor, MD; SANDU Ioan Gabriel, RO; BARBĂ Nicanor, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de eliminare a anhidridei sulfuroase din distilatul de vin
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12H 1/02 (2006.01); C12G 3/00 (2006.01); C01B 17/48 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.03.31
(47)Data eliberării brevetului2006.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.06.16
 Data decăderii din drepturi2010.06.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2011.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200169