For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.08.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.10.2005 Examinarea preliminara 04.04.2006 Examinarea de fond 31.05.2007 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2007 Eliberarea brevetului (C2) 30.08.2020 Valabil pana la 28.02.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3328
(21)Numarul depozituluia 2005 0249
(22)Data depozitului2005.08.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 13.07.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Dumitru, MD; CARANFIL Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBLIANDUR Olga, MD; CARANFIL Victor, MD; COLESNICENCO Oleg, MD; CUDINA Marina, MD; FOTENCO Vladimir, MD; TROFIM Iurii, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; VATAMANIUC Galina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; CARANFIL Victor, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de identificare spectrală a obiectelor resurselor materiale (variante) şi instalaţie pentru obţinerea mărcii izotopice
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2008
B1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G21H 5/00 (2006.01); G21H 5/02 (2006.01); G06F 7/60 (2006.01); G06K 9/00 (2006.01); G06K 9/18 (2006.01); G06K 9/36 (2006.01); G06K 9/74 (2006.01); G06K 9/76 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara, NEKLIUDOVA Natalia, GULPA Alexei
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.08.30
 Data decăderii din drepturi2020.08.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200249