For comments, suggestions

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3667
(21)Numarul depozituluia 2005 0250
(22)Data depozitului2005.09.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOLOJEN Vladimir, MD; CARANFIL Victor, MD; COLESNICENCO Vladimir, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Dispozitiv şi procedeu de identificare a automobilului
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G08G 1/017 (2006.01); B60R 13/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.01
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200250