For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.09.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 15.11.2005 Examinarea preliminara si de fond 31.03.2007 Publicarea cererii (A) 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (C2) 01.09.2020 Valabil pana la 30.04.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3667
(21)Numarul depozituluia 2005 0250
(22)Data depozitului2005.09.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Dumitru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOLOJEN Vladimir, MD; CARANFIL Victor, MD; COLESNICENCO Vladimir, MD; FOTENCO Vladimir, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventieiDispozitiv şi procedeu de identificare a automobilului
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2009
B2, BOPI 07/2008
A, BOPI 03/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G08G 1/017 (2006.01); B60R 13/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.09.01
 Data decăderii din drepturi2020.09.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/details/a 2005 0250