For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.09.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.11.2005 Examinarea preliminara 28.02.2007 Examinarea de fond 30.09.2007 Publicarea cererii (A) 31.07.2008 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.01.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2009 Eliberarea brevetului (C2) 02.09.2010 Valabil pana la 03.03.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3662
(21)Numarul depozituluia 2005 0253
(22)Data depozitului2005.09.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.10.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dumitru, MD; NIKOLAEVA Albina, MD; CIORBĂ Valeriu, MD; PARA Gheorghe, MD; ŢURCAN Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAliaj semiconductor termoelectric (variante)
(13)Codul documentului
C2, BOPI 03/2009
B2, BOPI 07/2008
A, BOPI 09/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C30B 13/00 (2006.01); C30B 31/02 (2006.01); C01G 29/00 (2006.01); C01B 19/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2007.09.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.07.31
(47)Data eliberării brevetului2009.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIMZA Alexandru
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.09.02
 Data decăderii din drepturi2010.09.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.03
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:5726, 2007.06.07
Datele iniţiale:LABORATORUL INTERNAŢIONAL DE SUPRACONDUCTIBILITATE ŞI ELECTRONICA CORPULUI SOLIDULUI, MD
Datele finale:INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI TEHNOLOGII INDUSTRIALE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:5029, 2006.05.12
Datele iniţiale:BODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dmitrii, MD; NICOLAEVA Albina, MD; CIORBA Valeriu, MD;
Datele finale:ŢURCAN Ana, MD; PARA Gheorghe, MD; BODIUL Pavel, MD; GHIŢU Dmitrii, MD; NICOLAEVA Albina, MD; CIORBA Valeriu, MD;
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200253