For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 14.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.02.2006 Examinarea preliminara 15.10.2007 Examinarea de fond 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2008 Eliberarea brevetului (C2) 14.12.2015 Valabil pana la 30.06.2017 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3443
(21)Numarul depozituluia 2005 0371
(22)Data depozitului2005.12.14
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 14.12.2005
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiHĂBĂŞESCU Ion, MD; CEREMPEI Valerian, MD; BALABAN Nicolae, MD; KOHANOVSKI Gheorghi, MD; ŞEREMET Alexandru, MD; OLEXIUC Anatolie, MD; GAINA Anton, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiÎNTREPRINDEREA DE STAT INSTITUTUL DE TEHNICĂ AGRICOLĂ "MECAGRO", MD;
(54)Titlul inventieiExtruder pentru prepararea nutreţurilor
(13)Codul documentului
C2, BOPI 08/2008
B1, BOPI 12/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23N 17/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondPLOPA Anatol
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.12.14
 Data decăderii din drepturi2015.12.14
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2016.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2017.06.30
 Modificarea solicitantului
Nr. şi data deciziei:2479, 2007.03.12
Datele iniţiale:ÎNTREPRINDEREA DE STAT - INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU MECANIZAREA ŞI ELECTRIFICAREA AGRICULTURII "MECAGRO", MD
Datele finale:Întreprinderea de Stat Institutul de Tehnică Agricolă "MECAGRO", MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200371