For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 15.12.2005 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.12.2005 Examinarea preliminara 08.02.2006 Examinarea de fond 31.07.2006 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2007 Eliberarea brevetului (G2) 15.12.2010 Valabil pana la 31.07.2012 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3091
(21)Numarul depozituluia 2005 0375
(22)Data depozitului2005.12.15
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; REŞITCA Vladislav, MD; HARITONOV Svetlana, MD; POPOVICI Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de fabricare a produselor lactoacide cu valoare biologică sporită
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2007
F1, BOPI 07/2006
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23C 9/12 (2006.01); A23C 9/127 (2006.01); A23C 9/13 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2006.07.31
(47)Data eliberării brevetului2007.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2010.12.15
 Data decăderii din drepturi2010.12.15
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2011.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2012.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202005%200375