For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 13.07.2006 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 05.12.2006 Examinarea preliminară 09.01.2007 Examinarea de fond 30.06.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.01.2008 Eliberarea brevetului (G2) 13.07.2013 Valabil până la 30.06.2019 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.06.2021 13.07.2026 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3336
(21)Numarul depozituluia 2006 0186
(22)Data depozitului2006.07.13
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 13.07.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSTURZA Rodica, MD; DESEATNICOV Olga, MD; POPOVICI Cristina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a uleiului de floarea-soarelui cu valoare biologică sporită
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A23D 9/00 (2006.01); A23D 9/02 (2006.01); A23L 1/48 (2006.01); A23L 1/29 (2006.01); A23L 1/304 (2006.01); A23L 1/03 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.06.30
(47)Data eliberării brevetului2008.02.29
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.07.13
 Data decăderii din drepturi2013.07.13
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.06.30
 Contract de licentaNr. decizie: 1248
Data decizie: 2008.06.17
Nr. contract: 1189
Data. contract: 2008.06.17
Licenţa: exclusiva, nelimitata
Termenul de valabilitate: perioada de valabilitate a brevetului
Teritoriul de acţiune: Republica Moldova
Licenţiarul: UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD
Licenţiatul: SC "Multievo" SRL
_________________________________
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200186