For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.08.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.09.2006 Examinarea preliminara 28.09.2006 Examinarea de fond 28.02.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.08.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2007 Eliberarea brevetului (G2) 08.08.2016 Valabil pana la 28.02.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3252
(21)Numarul depozituluia 2006 0208
(22)Data depozitului2006.08.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.08.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAmestec uscat pentru tencuire
(13)Codul documentului
G2, BOPI 10/2007
F1, BOPI 02/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 38/00 (2006.01); C04B 28/16 (2006.01); C04B 28/28 (2006.01); C04B 18/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.02.28
(47)Data eliberării brevetului2007.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2016.08.08
 Data decăderii din drepturi2016.08.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200208