For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 16.08.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.09.2006 Examinarea preliminara 24.10.2006 Examinarea de fond 31.05.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2007 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2007 Eliberarea brevetului (G2) 16.08.2011 Valabil pana la 28.02.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3311
(21)Numarul depozituluia 2006 0210
(22)Data depozitului2006.08.16
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 16.08.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMUNTEANU Andrei, MD; LUNCAŞU Mihail, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de profilaxie şi tratament al helmintozelor la  cervide
(13)Codul documentului
G2, BOPI 01/2008
F1, BOPI 05/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/4184 (2006.01); A23K 1/20 (2006.01); A23K 1/175 (2006.01); A61D 7/00 (2006.01); A61P 33/10 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.05.31
(47)Data eliberării brevetului2008.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.08.16
 Data decăderii din drepturi2011.08.16
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200210