For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 18.10.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.01.2007 Examinarea preliminara 28.03.2007 Examinarea de fond 31.07.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.01.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2008 Eliberarea brevetului (G2) 18.10.2011 Valabil pana la 30.04.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3360
(21)Numarul depozituluia 2006 0245
(22)Data depozitului2006.10.18
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 18.10.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petru, BY;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEREMIA Igor, MD; CRASOCICO Petru, BY; JURAVLEOVA Ecaterina, BY; MIHAILOVA Iulia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiEREMIA Nicolai, MD; CRASOCICO Petru, BY;
(54)Titlul inventieiMetodă de tratament al enteritelor viruso-bacteriene la viţei
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2008
F1, BOPI 07/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 35/20 (2006.01); A61K 38/01 (2006.01); A61K 47/02 (2006.01); A61K 35/64 (2006.01); A61K 39/395 (2006.01); A61P 1/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.07.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2011.10.18
 Data decăderii din drepturi2011.10.18
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200245