For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 03.11.2006 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.12.2006 Examinarea preliminara 01.10.2007 Examinarea de fond 31.10.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2008 Eliberarea brevetului (G2) 19.06.2024 03.11.2024 Valabil pana la 03.11.2025 Achitarea taxei de mentinere 03.11.2026 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3411
(21)Numarul depozituluia 2006 0258
(22)Data depozitului2006.11.03
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 15.12.2006
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD; OLIFERENCO Nicolai, MD; VASILIEV Nicolai, MD; CARANFIL Vitalii, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCARANFIL Victor, MD;
(54)Titlul inventieiGenerator de aeroioni negativi
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2008
F1, BOPI 10/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61N 1/44 (2006.01); A61L 9/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.10.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.11.03
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202006%200258