For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.02.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 29.03.2007 Examinarea preliminară 12.10.2007 Examinarea de fond 31.05.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.11.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.12.2008 Eliberarea brevetului (G2) 08.02.2014 Valabil până la 06.08.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 31.10.2020 08.02.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3602
(21)Numarul depozituluia 2007 0037
(22)Data depozitului2007.02.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; CIOBANU Mihail, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de obţinere a cărbunelui activ din coajă de nucă şi procedeu de modificare chimică a lui
(13)Codul documentuluiG2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 31/08 (2006.01); C01B 31/12 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.05.31
(47)Data eliberării brevetului2009.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.08
 Data decăderii din drepturi2014.02.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200037