For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.02.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.04.2007 Examinarea preliminara 17.04.2007 Examinarea de fond 31.03.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.09.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.10.2008 Eliberarea brevetului (G2) 08.02.2017 Valabil pana la 30.09.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3536
(21)Numarul depozituluia 2007 0038
(22)Data depozitului2007.02.08
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 08.02.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiAmestec uscat pentru tencuire pe bază de ciment
(13)Codul documentului
G2, BOPI 11/2008
F1, BOPI 03/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C04B 28/04 (2006.01); C04B 14/28 (2006.01); C04B 24/10 (2006.01); C04B 24/38 (2006.01); C04B 24/24 (2006.01); C04B 18/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.03.31
(47)Data eliberării brevetului2008.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondANDREEVA Svetlana, EGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.02.08
 Data decăderii din drepturi2017.02.08
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200038