For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.02.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 21.03.2007 Examinarea preliminara 29.05.2007 Examinarea de fond 31.10.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.04.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2008 Eliberarea brevetului (G2) 26.02.2013 Valabil pana la 31.08.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3408
(21)Numarul depozituluia 2007 0048
(22)Data depozitului2007.02.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului)
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiZUBCOV Elena, MD; ZUBCOV Natalia, MD; PERNAI Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de creştere a peştilor  în policultură
(13)Codul documentului
G2, BOPI 06/2008
F1, BOPI 10/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01K 61/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.10.31
(47)Data eliberării brevetului2008.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.02.26
 Data decăderii din drepturi2013.02.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200048