For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.05.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2007 Examinarea preliminara 26.12.2007 Examinarea de fond 31.08.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 28.02.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2009 Eliberarea brevetului (G2) 28.05.2012 Valabil pana la 30.11.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3684
(21)Numarul depozituluia 2007 0154
(22)Data depozitului2007.05.28
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 28.05.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBARBĂ Nicanor, MD; DRAGALINA Galina, MD; BARBĂ Alic, MD; VIERU Roma, MD; POPUŞOI Ana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a N, N-dialchiltioureidoacetofenonelor
(13)Codul documentului
G2, BOPI 04/2009
F1, BOPI 08/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 335/06 (2006.01); C07C 335/16 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.08.31
(47)Data eliberării brevetului2009.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.05.28
 Data decăderii din drepturi2012.05.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2012.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200154