For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.06.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.06.2007 Examinarea preliminara 21.09.2007 Examinarea de fond 31.12.2007 Publicarea hot. de acordare (F1) 30.06.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.07.2008 Eliberarea brevetului (G2) 12.06.2012 Valabil pana la 31.12.2013 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3437
(21)Numarul depozituluia 2007 0171
(22)Data depozitului2007.06.12
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 12.06.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCHINTEA Pavel, MD; MAŞCENCO Natalia, MD; BALAŞOVA Natalia, RU; BALAŞOVA Irina, RU; COZAR Elena, RU; BESPALCO Lesea, RU;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a seminţelor de ardei gras înainte de semănat
(13)Codul documentului
G2, BOPI 08/2008
F1, BOPI 12/2007
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01C 1/06 (2006.01); C07J 71/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2007.12.31
(47)Data eliberării brevetului2008.08.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.06.12
 Data decăderii din drepturi2012.06.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200171