For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 11.07.2007 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.07.2007 Examinarea preliminara 10.01.2008 Examinarea de fond 30.06.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.12.2008 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2009 Eliberarea brevetului (G2) 11.07.2012 Valabil pana la 31.01.2014 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3625
(21)Numarul depozituluia 2007 0200
(22)Data depozitului2007.07.11
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 11.07.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiLĂZĂRESCU Ana, MD; TURTĂ Constantin, MD; ŞOVA Sergiu, MD; RUDIC Valeriu, MD; ZOSIM Liliana, MD; BULIMAGA Valentina, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiHeptaazotat de hexa-(m-b-alanin-(O,O'))-m3-oxo-tri(aqua)trifier(III) 3,5-hidrat şi procedeu de obţinere a biomasei de Spirulina platensis  
(13)Codul documentului
G2, BOPI 02/2009
F1, BOPI 06/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07C 229/76 (2006.01); C07C 229/08 (2006.01); C07F 15/02 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01); A01H 13/00 (2006.01); A61K 36/05 (2006.01); A61P 7/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.06.30
(47)Data eliberării brevetului2009.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2012.07.11
 Data decăderii din drepturi2012.07.11
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200200