For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 26.10.2007 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 07.12.2007 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2009 Publicarea cererii (A) 31.01.2010 Publicarea hot. de acordare (B2) 31.07.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.08.2010 Eliberarea brevetului (C2) 26.10.2013 Valabil până la 30.04.2015 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 17.05.2022 26.10.2027 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4006
(21)Numarul depozituluia 2007 0286
(22)Data depozitului2007.10.26
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 26.10.2007
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolie, MD; ŞCHILIOV Vladimir, MD; ADAMCIUC Arcadi, MD; NEDIOGLO Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiŞCHILIOV Vladimir, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de aplicare a marcajului de identificare pe obiectul electroconductor şi instalaţie pentru aplicarea imaginii individuale pe acesta prin descărcări electrice
(13)Codul documentuluiC2
(51)Clasificarea Internationala de Brevete B23H 9/06 (2006.01); B23H 9/00 (2006.01); B23H 7/34 (2006.01); G06K 1/00 (2006.01); G06K 1/12 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2009.07.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSĂU Tatiana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.10.26
 Data decăderii din drepturi2013.10.26
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.06.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202007%200286