For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.02.2008 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.03.2008 Examinarea preliminara si de fond 30.09.2008 Publicarea hot. de acordare (F1) 31.03.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2009 Eliberarea brevetului (G2) 29.05.2024 19.02.2025 Valabil pana la 19.02.2026 Achitarea taxei de mentinere 19.02.2028 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului3706
(21)Numarul depozituluia 2008 0057
(22)Data depozitului2008.02.19
 Data depunerii cererii de examinare: (pe raspunderea solicitantului) 04.03.2008
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiROŞCA Alexandru, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROŞCA Alexandru, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiROŞCA Alexandru, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a soluţiei apoase de anhidridă sulfuroasă şi instalaţie pentru realizarea acestuia
(13)Codul documentului
G2, BOPI 05/2009
F1, BOPI 09/2008
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C01B 17/48 (2006.01); C12G 1/04 (2006.01); C12H 1/14 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2008.09.30
(47)Data eliberării brevetului2009.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondDUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.02.19
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202008%200057