For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.02.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 02.03.2009 Examinarea preliminara si de fond 31.05.2009 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2009 Eliberarea brevetului (C2) 23.02.2014 Valabil pana la 06.08.2015 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului3899
(21)Numarul depozituluia 2009 0018
(22)Data depozitului2009.02.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.02.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSÎROMEATNICOV Iulia, MD; JACOTĂ Anatolie, MD; ŞVEŢ Stepan, MD; CHINTEA Pavel, MD; COTENCO Eugenia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ ŞI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de micropropagare a Echinacea purpurea L. Moench in vitro  
(13)Codul documentului
C2, BOPI 01/2010
B1, BOPI 05/2009
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01H 4/00 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); A01N 45/00 (2006.01); A61K 36/28 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2009.05.31
(47)Data eliberării brevetului2010.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.02.23
 Data decăderii din drepturi2014.02.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2014.09.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2015.08.06
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200018