For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 01.07.2009 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.09.2009 Examinarea preliminară şi de fond 31.01.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.07.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2010 Eliberarea brevetului (C1) 01.07.2014 Valabil până la 31.01.2016 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 31.10.2020 01.07.2029 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4008
(21)Numarul depozituluia 2009 0069
(22)Data depozitului2009.07.01
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 01.07.2009
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBANU Mihail, MD; SANDU Ion, RO; LUPAŞCU Tudor, MD; BOŢAN Victor, MD; NISTOR Andrei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de purificare a apelor reziduale de albastru de metilen
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C02F 1/28 (2006.01); C02F 1/72 (2006.01); B01J 20/20 (2006.01); B01J 21/18 (2006.01); C01B 31/08 (2006.01); C09B 21/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.01.31
(47)Data eliberării brevetului2010.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondEGOROV Tamara
 S-a achitat mentinerea pana la data:2014.07.01
 Data decăderii din drepturi2014.07.01
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2015.03.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2016.01.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202009%200069