For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.03.2010 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.03.2010 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2011 Eliberarea brevetului (C1) 12.03.2017 Valabil pana la 30.09.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4072
(21)Numarul depozituluia 2010 0041
(22)Data depozitului2010.03.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.03.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCILOCI Alexandra, MD; TIURINA Janetta, MD; CLAPCO Steliana, MD; LABLIUC Svetlana, MD; STRATAN Maria, MD; GRUMEZA Maria, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de fungi Aspergillus niger  - producătoare de enzime cu activitate celulozolitică şi xilanazică    
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2011
B1, BOPI 10/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 9/42 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.10.31
(47)Data eliberării brevetului2011.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondBAZARENCO Tatiana, BANTAŞ Valentina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.03.12
 Data decăderii din drepturi2017.03.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200041