For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.05.2010 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 22.06.2010 Examinarea preliminară şi de fond 30.11.2010 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2011 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.07.2011 Eliberarea brevetului (C1) 21.05.2013 Valabil până la 30.11.2014 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 20.06.2021 21.05.2030 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4078
(21)Numarul depozituluia 2010 0069
(22)Data depozitului2010.05.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.09.2010
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD; IALOVAIA Antonina, MD; KRAJEVSKAIA Alla, MD; VACARCIUC Liviu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiPRIDA Ivan, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de fabricare a vinului din materie primă cu aciditate majorată
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12G 1/00 (2006.01); C12G 1/10 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.11.30
(47)Data eliberării brevetului2011.07.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2013.05.21
 Data decăderii din drepturi2013.05.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2013.12.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2014.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202010%200069