For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 23.05.2011 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 13.09.2011 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2012 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2013 Eliberarea brevetului (C1) 23.05.2017 Valabil pana la 30.11.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4179
(21)Numarul depozituluia 2011 0051
(22)Data depozitului2011.05.23
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 23.05.2011
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD; GHICAVÎI Victor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiCompuşi coordinativi ai cuprului(II), care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide, care manifestă activitate antimicrobiană faţă de bacteriile din specia Bacillus cereus
(13)Codul documentului
C1, BOPI 02/2013
B1, BOPI 07/2012
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 1/08 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); C07D 213/48 (2006.01); C07C 311/38 (2006.01); C07C 311/39 (2006.01); C07C 311/43 (2006.01); A61K 31/30 (2006.01); A61K 31/63 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2012.07.31
(47)Data eliberării brevetului2013.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.05.23
 Data decăderii din drepturi2017.05.23
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.01.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.11.30
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:9391, 2011.09.09
Datele iniţiale:GULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD
Datele finale:GULEA Aurelian, MD; LOZAN-TÎRŞU Carolina, MD; ŢAPCOV Victor, MD; COTOVAIA Aliona, MD; CHICAVÎI Victor, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202011%200051