For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 06.01.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 26.01.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2013 Publicarea cererii (A2) 30.04.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2014 Eliberarea brevetului (C1) 06.01.2018 Valabil pana la 31.08.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4283
(21)Numarul depozituluia 2012 0007
(22)Data depozitului2012.01.06
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 06.01.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; GĂINĂ Boris, MD; COVALIOVA Olga, MD; DUCA Gheorghe, MD; STIŢIUC Mihail, MD; NENNO Vladimir, MD; STURZA Rodica, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de tratare a distilatului alcoolic şi dispozitiv de realizare a acestuia
(13)Codul documentului
C1, BOPI 11/2014
B1, BOPI 04/2014
A2, BOPI 08/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12H 1/00 (2006.01); C12H 1/12 (2006.01); A23L 3/32 (2006.01); C07C 29/141 (2006.01); C25B 3/04 (2006.01); C25B 9/06 (2006.01); C25B 9/08 (2006.01); C25B 11/03 (2006.01); C25B 11/06 (2006.01); C25B 11/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2013.08.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.04.30
(47)Data eliberării brevetului2014.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor, COLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.01.06
 Data decăderii din drepturi2018.01.06
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.08.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.08.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200007