For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.03.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.03.2012 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2013 Eliberarea brevetului (C1) 21.03.2018 Valabil pana la 30.11.2019 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4201
(21)Numarul depozituluia 2012 0030
(22)Data depozitului2012.03.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 21.03.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiSUCMAN Natalia, MD; MACAEV Fliur, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de obţinere a derivaţilor carbonitrilici  ai spiro[ciclopropan-oxindolilor]
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2013
B1, BOPI 02/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07D 209/02 (2006.01); C07D 209/34 (2006.01); C07D 209/56 (2006.01); C07D 209/96 (2006.01); C07C 13/04 (2006.01); C07C 253/30 (2006.01); C07C 255/47 (2006.01); C07C 255/08 (2006.01); A61P 31/18 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor
 S-a achitat mentinerea pana la data:2018.03.21
 Data decăderii din drepturi2018.03.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200030