For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 27.04.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.06.2012 Examinarea preliminara si de fond 28.02.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2013 Eliberarea brevetului (C1) 27.04.2017 Valabil pana la 31.10.2018 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4196
(21)Numarul depozituluia 2012 0040
(22)Data depozitului2012.04.27
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 10.05.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMUNTEANU Natalia, MD; TODERAŞ Ion, MD; MOLDOVAN Anna, MD; MALEVANCIUC Nadejda, MD; TODERAŞ Lidia, MD; RAILEAN Nadejda, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE ZOOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiTulpină de bacterii Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki -bioinsecticid  pentru combaterea coleopterelor curculionoide
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2013
B1, BOPI 02/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A01N 63/00 (2006.01); C12N 1/20 (2006.01); C12R 1/07 (2006.01); A01P 7/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.02.28
(47)Data eliberării brevetului2013.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGORDIENCO Maria, DUBĂSARU Nina
 S-a achitat mentinerea pana la data:2017.04.27
 Data decăderii din drepturi2017.04.27
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2017.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2018.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200040