For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2012 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 01.11.2012 Examinarea preliminara si de fond 31.08.2013 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2014 Eliberarea brevetului (C1) 12.10.2020 Valabil pana la 30.04.2022 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4249
(21)Numarul depozituluia 2012 0086
(22)Data depozitului2012.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.11.2012
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE PROTECŢIE A PLANTELOR ŞI AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ AL AŞM, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiŞCERBACOVA Tatiana, MD; VOLOŞCIUC Leonid, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE GENETICĂ, FIZIOLOGIE ŞI PROTECŢIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiMediu nutritiv pentru cultivarea tulpinii de fungi Trichoderma virens CNMN-FD-13  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 03/2014
B1, BOPI 08/2013
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12R 1/885 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2013.08.31
(47)Data eliberării brevetului2014.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondLUPAŞCU Lucian
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.10.12
 Data decăderii din drepturi2020.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2021.05.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2022.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202012%200086