For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 30.04.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 11.06.2013 Examinarea preliminară şi de fond 31.03.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.09.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 31.10.2014 Eliberarea brevetului (C1) 30.04.2019 Valabil până la 31.10.2020 30.11.2020 Publicarea hot. de decădere, termenul de restabilire a expirat 30.04.2033 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4278
(21)Numarul depozituluia 2013 0026
(22)Data depozitului2013.04.30
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 30.04.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCIOBĂNICĂ Olga, MD; RUDIC Valeriu, MD; BULHAC Ion, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDI Liudmila, MD; BOUROŞ Polina, MD; MISCU Vera, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; SADOVNIC Daniela, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD; INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Compusul bis { bis(dimetilglioximato)cloro } - µ - 3 -formilpiridinizonicotinoilhidrazonă-di-cobalt(III) şi procedeu de cultivare a microalgei Porphyridium cruentum cu utilizarea acestuia
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/06 (2006.01); C07C 251/70 (2006.01); C07D 213/88 (2006.01); C07D 401/02 (2006.01); C12N 1/12 (2006.01); C12R 1/89 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.03.31
(47)Data eliberării brevetului2014.10.31
 Examinator(i) la examinarea de fondBODRUG Viorica, interimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2019.04.30
 Data decăderii din drepturi2019.04.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2019.11.30
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2020.11.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200026