For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.08.2013 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 07.10.2013 Examinarea preliminara si de fond 31.07.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 28.02.2015 Eliberarea brevetului (C1) 05.08.2021 Valabil pana la 31.03.2022 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 25.03.2023 05.08.2033 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4290
(21)Numarul depozituluia 2013 0054
(22)Data depozitului2013.08.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.08.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGONŢA Alexandru, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; ŢÂMBALIUC Nina, MD; LUPAŞCU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Cremă antimicrobiană şi antioxidantă pentru tratamentul afecţiunilor cutanate inflamatorii
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/06 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.07.31
(47)Data eliberării brevetului2015.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondIUSTIN Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.08.05
 Data decăderii din drepturi2021.08.05
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.03.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200054