For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 05.08.2013 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 07.10.2013 Examinarea preliminară şi de fond 31.07.2014 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.01.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 28.02.2015 Eliberarea brevetului (C1) 01.11.2020 05.08.2021 Valabil până la 05.08.2022 Achitarea taxei de menţinere 05.08.2033 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4290
(21)Numarul depozituluia 2013 0054
(22)Data depozitului2013.08.05
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 05.08.2013
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGONŢA Alexandru, MD; LUPAŞCU Lucian, MD; ŢÂMBALIUC Nina, MD; LUPAŞCU Tudor, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventiei Cremă antimicrobiană şi antioxidantă pentru tratamentul afecţiunilor cutanate inflamatorii
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 9/06 (2006.01); A61K 36/87 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2014.07.31
(47)Data eliberării brevetului2015.02.28
 Examinator(i) la examinarea de fondinterimat/CAISÎM Natalia
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.08.05
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202013%200054