For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.02.2015 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.04.2015 Examinarea preliminara si de fond 29.02.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.09.2016 Eliberarea brevetului (C1) 19.02.2020 Valabil pana la 30.09.2021 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4399
(21)Numarul depozituluia 2015 0029
(22)Data depozitului2015.02.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.02.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; DUCA Gheorghe, MD; FILIP Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiMaterial polimeric cu proprietăţi antibacteriene
(13)Codul documentului
C1, BOPI 09/2016
B1, BOPI 02/2016
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/345 (2006.01); C07D 307/70 (2006.01); A61K 31/79 (2006.01); A61K 47/32 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.02.29
(47)Data eliberării brevetului2016.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.02.19
 Data decăderii din drepturi2020.02.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2021.09.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200029