For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 19.02.2015 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.04.2015 Examinarea preliminară şi de fond 29.02.2016 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2016 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.09.2016 Eliberarea brevetului (C1) 19.02.2020 Valabil până la 31.10.2020 Publicarea hot. de decădere, cu dreptul de restabilire 26.01.2021 19.08.2021 Achitarea taxelor de menţinere şi suplimentară 19.02.2035 Data expirării brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4399
(21)Numarul depozituluia 2015 0029
(22)Data depozitului2015.02.19
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 19.02.2015
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROBU Ştefan, MD; PRISACARI Viorel, MD; DUCA Gheorghe, MD; FILIP Vitalie, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/345 (2006.01); C07D 307/70 (2006.01); A61K 31/79 (2006.01); A61K 47/32 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2016.02.29
(47)Data eliberării brevetului2016.09.30
 Examinator(i) la examinarea de fondLEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2020.02.19
 Data decăderii din drepturi2020.02.19
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2020.10.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202015%200029