For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.06.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 04.07.2017 Examinarea preliminara si de fond 30.11.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2018 Eliberarea brevetului (C1) 02.06.2022 Valabil pana la 14.04.2024 30.04.2024 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4527
(21)Numarul depozituluia 2017 0060
(22)Data depozitului2017.06.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.06.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; USATAIA Irina, MD; GARBUZ Olga, MD; GRAUR Vasilii, MD; ŢAPCOV Victor, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizarea saliciliden-4-alil-S-metilizotiosemicarbazidaţilor de fier(III) şi cobalt(III) în calitate de antioxidanţi
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2018
B1, BOPI 11/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/175 (2006.01); A61K 31/295 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.11.30
(47)Data eliberării brevetului2018.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.06.02
 Data decăderii din drepturi2022.06.02
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.02.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2024.04.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200060