For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 21.12.2016 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 27.06.2017 Depunerea cererii 20.07.2017 Examinarea preliminara si de fond 31.10.2017 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.04.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.05.2018 Eliberarea brevetului (C1) 21.12.2021 Valabil pana la 31.07.2023 Publicarea hot. de decadere, termenul de restabilire a expirat

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului4519
(21)Numarul depozituluia 2017 0068
(22)Data depozitului2016.12.21
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 07.08.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMACAEV Fliur, MD; ZVEAGHINŢEVA Marina, MD; STÂNGACI Eugenia, MD; POGREBNOI Serghei, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE CHIMIE AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiUtilizare a (Z)-4,4-dimetil-1-(4-nitrofenil)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pent-1-en-3-onei în calitate de remediu antituberculos  
(62)Cererea anteriora divizionataa 2016 0145, 2016.12.21
(13)Codul documentului
C1, BOPI 05/2018
B1, BOPI 10/2017
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/4196 (2006.01); A61K 31/33 (2006.01); A61P 31/06 (2006.01); C07D 249/08 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2017.10.31
(47)Data eliberării brevetului2018.05.31
 Examinator(i) la examinarea de fondJOVMIR Tudor, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2021.12.21
 Data decăderii din drepturi2021.12.21
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2022.07.31
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii fără dreptul de restabilire, în buletinul din2023.07.31
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200068