For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.10.2017 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 08.11.2017 Examinarea preliminara 15.12.2017 Constituirea depozitului national reglementar 15.12.2017 Examinarea de fond 30.04.2019 Publicarea cererii (A2) 30.06.2019 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.12.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2020 Eliberarea brevetului (C1) 12.10.2022 Valabil pana la 30.06.2023 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 28.05.2024 12.10.2037 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4636
(21)Numarul depozituluia 2017 0088
(22)Data depozitului2017.10.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 12.10.2017
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGULEA Aurelian, MD; ŢAPCOV Victor, MD; CEBOTARI Diana, MD; GUŢU Tatiana, MD; ISTRATI Dorin, MD; GUDUMAC Valentin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei[4-(2,4-dimetilfenil)-2-(2-hidroxi-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamid-S][4-(2,4-dimetilfenil)-2-(oxo-3-metoxibenziliden)hidrazincarbotioamido(2-)-O,N,S]-nichel(II) monoetanolsolvat în calitate de antioxidant  
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2020
B1, BOPI 06/2019
A2, BOPI 04/2019
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C07F 15/04 (2006.01); C07C 337/08 (2006.01); A61K 31/175 (2006.01); A61P 39/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2019.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2019.06.30
(47)Data eliberării brevetului2020.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondSTAFI Radu, SĂU Tatiana, LEVIŢCHI Svetlana
 S-a achitat mentinerea pana la data:2022.10.12
 Data decăderii din drepturi2022.10.12
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2023.06.30
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202017%200088