For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.06.2018 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 18.07.2018 Examinarea preliminară 10.08.2018 Constituirea depozitului naţional reglementar 10.08.2018 Examinarea de fond 30.11.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (C1) 04.10.2022 28.06.2023 Valabil până la 28.06.2024 Achitarea taxei de menţinere 28.06.2038 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4603
(21)Numarul depozituluia 2018 0053
(22)Data depozitului2018.06.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.06.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLOGAN Viorel, MD; SIDELNICOVA Svetlana, MD; IVAŞCU Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de depunere a acoperirilor din electrolit pe bază de crom trivalent
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.11.30
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.06.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200053