For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.06.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.07.2018 Examinarea preliminara 10.08.2018 Constituirea depozitului national reglementar 10.08.2018 Examinarea de fond 30.11.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (C1) 28.06.2023 Valabil pana la 31.03.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 17.06.2024 28.12.2024 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 28.06.2038 Data expirarii brevetului

Brevet nevalabil (în perioada de grație)


(11)Numarul documentului4603
(21)Numarul depozituluia 2018 0053
(22)Data depozitului2018.06.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.06.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLOGAN Viorel, MD; SIDELNICOVA Svetlana, MD; IVAŞCU Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de depunere a acoperirilor din electrolit pe bază de crom trivalent
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2019
B1, BOPI 11/2018
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.11.30
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.06.28
 Data decăderii din drepturi2023.06.28
 Publicarea menţiunii de încetare a valabilităţii cu dreptul de restabilire, în buletinul din2024.03.31
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8248, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil (în perioada de grație)
Up
/inventions/details/a 2018 0053