For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.06.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 18.07.2018 Examinarea preliminara 10.08.2018 Constituirea depozitului national reglementar 10.08.2018 Examinarea de fond 30.11.2018 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2019 Eliberarea brevetului (C1) 28.06.2023 Valabil pana la 26.09.2023 28.06.2024 Achitarea taxei de mentinere 28.06.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4603
(21)Numarul depozituluia 2018 0053
(22)Data depozitului2018.06.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.06.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiGOLOGAN Viorel, MD; SIDELNICOVA Svetlana, MD; IVAŞCU Sergiu, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de depunere a acoperirilor din electrolit pe bază de crom trivalent
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C25D 3/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2018.11.30
(47)Data eliberării brevetului2019.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGROSU Viorel
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.06.28
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:8248, 2023.07.04
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ, MD str. Academiei nr. 5, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD str. A. Mateevici nr. 60, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/details/a 2018 0053