For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.07.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 31.07.2018 Examinarea preliminara 18.02.2019 Constituirea depozitului national reglementar 18.02.2019 Examinarea de fond 29.02.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.08.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2020 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2023 25.07.2023 Valabil pana la 25.07.2024 Achitarea taxei de mentinere 25.07.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4681
(21)Numarul depozituluia 2018 0057
(22)Data depozitului2018.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.07.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; SOLOJENKIN Piotr, RU; SOLOJENKIN Oleg, RU; COVALIOVA Olga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Instalaţie de rafinare electrolitică a stibiului
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C22B 3/02 (2006.01); C22B 3/04 (2006.01); C22B 30/02 (2006.01); C25C 1/22 (2006.01); C25C 5/02 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.02.29
(47)Data eliberării brevetului2020.11.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina jr.
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.07.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200057