For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 12.09.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.10.2018 Examinarea preliminara 28.03.2019 Constituirea depozitului national reglementar 28.03.2019 Examinarea de fond 31.03.2020 Publicarea cererii (A2) 30.04.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2021 Eliberarea brevetului (C1) 12.09.2023 Valabil pana la 16.04.2024 12.09.2024 Achitarea taxei de mentinere 12.09.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4691
(21)Numarul depozituluia 2018 0078
(22)Data depozitului2018.09.12
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.12.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiMOSCALIC Roman, MD; CARAMAN Mariana, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ "INSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ", MD;
(54)Titlul inventieiMetodă de diagnostic al leucozei bovine
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2021
B1, BOPI 04/2020
A2, BOPI 03/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete G01N 33/49 (2006.01); G01N 33/53 (2006.01); A61D 99/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.12
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:3254, 2019.03.19
Datele iniţiale:MOSCALIC Roman, MD Mircea cel Bătrân nr. 25/2, ap. 50, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova CARAMAN Mariana, MD str. Livezilor 7, s. Maximovca, r-n Anenii Noi, Republica Moldova
Datele finale:MOSCALIC Roman, MD Mircea cel Bătrân nr. 28/2, ap. 50, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova CARAMAN Mariana, MD str. Livezilor 7, s. Maximovca, r-n Anenii Noi, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200078