For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 17.09.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 12.10.2018 Examinarea preliminara 22.08.2019 Constituirea depozitului national reglementar 22.08.2019 Examinarea de fond 31.03.2020 Publicarea cererii (A2) 30.11.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.05.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.06.2021 Eliberarea brevetului (C1) 17.09.2023 Valabil pana la 26.05.2024 31.05.2024 Publicarea hot. de decadere, cu dreptul de restabilire 17.03.2025 Achitarea taxelor de mentinere si suplimentara 17.09.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4731
(21)Numarul depozituluia 2018 0080
(22)Data depozitului2018.09.17
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 17.09.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiBOSTAN Ion, MD; MAZURU Sergiu, MD; LEALIN Stanislav, MD; CASIAN Maxim, MD; SCATICAILOV Serghei, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiRoată-satelit
(13)Codul documentului
C1, BOPI 06/2021
B1, BOPI 11/2020
A2, BOPI 03/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete F16H 55/17 (2006.01); F16H 55/14 (2006.01); F16H 1/32 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2020.03.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.11.30
(47)Data eliberării brevetului2021.06.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie, ANDREEVA Svetlana, SPATARU Leonid
 S-a achitat mentinerea pana la data:2023.09.17
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200080