For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 02.11.2018 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 28.11.2018 Examinarea preliminara 07.05.2019 Constituirea depozitului national reglementar 09.10.2019 Examinarea de fond 30.04.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.10.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.01.2021 Eliberarea brevetului (C1) 16.07.2024 02.11.2024 Valabil pana la 02.11.2025 Achitarea taxei de mentinere 02.11.2038 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4692
(21)Numarul depozituluia 2018 0093
(22)Data depozitului2018.11.02
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 02.11.2018
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; COVALENCO Nicolae Nicolae, MD; NEGURA Ion, MD; NEGURA Călin, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiCOVALENCO Nicolae Pavel, MD; NEGURA Ion, MD;
(54)Titlul inventieiInstalaţie fotovoltaică
(13)Codul documentului
C1, BOPI 01/2021
B1, BOPI 04/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete H01L 31/048 (2006.01); H02S 10/30 (2014.01); H02S 40/42 (2014.01); H02S 40/44 (2014.01); F24S 10/70 (2018.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.04.30
(47)Data eliberării brevetului2021.01.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGHIŢU Irina Iurie
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.11.02
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202018%200093