For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.05.2019 Examinarea formală (atribuirea datei de depozit) 10.06.2019 Constituirea depozitului naţional reglementar 11.06.2019 Examinarea preliminară 11.07.2019 Examinarea de fond 30.09.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opoziţiilor 30.04.2021 Eliberarea brevetului (C1) 06.10.2022 22.05.2024 Valabil până la 22.05.2025 Achitarea taxei de menţinere 22.05.2039 Data expirării brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4714
(21)Numarul depozituluia 2019 0041
(22)Data depozitului2019.05.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDI Liudmila, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; ROTARI Ion, MD; MISCU Vera, MD; VALUŢA Ana, MD; IAŢCO Iulia, MD; CODREANU Liviu, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C01G 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.09.30
(47)Data eliberării brevetului2021.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.22
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200041