For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 22.05.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.06.2019 Constituirea depozitului national reglementar 11.06.2019 Examinarea preliminara 11.07.2019 Examinarea de fond 30.09.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2021 Eliberarea brevetului (C1) 22.04.2024 22.05.2024 Valabil pana la 22.05.2025 Achitarea taxei de mentinere 22.05.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4714
(21)Numarul depozituluia 2019 0041
(22)Data depozitului2019.05.22
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 22.05.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiRUDI Liudmila, MD; CHIRIAC Tatiana, MD; CEPOI Liliana, MD; RUDIC Valeriu, MD; DJUR Svetlana, MD; ROTARI Ion, MD; MISCU Vera, MD; VALUŢA Ana, MD; IAŢCO Iulia, MD; CODREANU Liviu, MD; ZINICOVSCAIA Inga, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de cultivare a cianobacteriei Spirulina platensis
(13)Codul documentului
C1, BOPI 04/2021
B1, BOPI 09/2020
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/20 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C01G 3/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.09.30
(47)Data eliberării brevetului2021.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.05.22
 Modificarea titularului
Nr. şi data deciziei:13224, 2023.10.17
Datele iniţiale:INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD str. Academiei nr. 1, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
Datele finale:INSTITUŢIA PUBLICĂ UNIVERSITATEA TEHNICĂ A MOLDOVEI, MD bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 168, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200041