For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 08.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 17.07.2019 Examinarea preliminara 19.05.2020 Constituirea depozitului national reglementar 22.05.2020 Examinarea de fond 31.01.2021 Publicarea cererii (A2) 30.09.2021 Publicarea hot. de acordare (B1) 31.03.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.04.2022 Eliberarea brevetului (C1) 02.04.2023 08.07.2024 Valabil pana la 08.07.2025 Achitarea taxei de mentinere 08.07.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4767
(21)Numarul depozituluia 2019 0055
(22)Data depozitului2019.07.08
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 08.07.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiCOVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; DUCA Gheorghe, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de ob ţ inere a biogazului
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C10L 3/08 (2006.01); B09B 3/00 (2006.01); C02F 11/04 (2006.01); C02F 11/10 (2006.01); C02F 11/148 (2019.01); C02F 3/28 (2006.01); C02F 103/32 (2006.01); C02F 103/20 (2006.01); C05F 15/00 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2021.01.31
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2021.09.30
(47)Data eliberării brevetului2022.04.30
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.08
 Modificarea inventatorului
Nr. şi data deciziei:6686, 2021.05.19
Datele iniţiale:COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD
Datele finale:COVALIOV Victor, MD; COVALIOVA Olga, MD; NENNO Vladimir, MD; DUCA Gheorghe, MD
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200055