For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 25.07.2019 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 22.08.2019 Examinarea preliminara 10.12.2019 Constituirea depozitului national reglementar 10.12.2019 Examinarea de fond 31.08.2020 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2021 Eliberarea brevetului (C1) 09.06.2023 25.07.2024 Valabil pana la 25.07.2025 Achitarea taxei de mentinere 25.07.2039 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4709
(21)Numarul depozituluia 2019 0066
(22)Data depozitului2019.07.25
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 25.07.2019
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiEFREMOVA Nadejda, MD; BEŞLIU Alina, MD; USATÎI Agafia, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Procedeu de cultivare a levurilor Rhodotorula gracilis
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C12N 1/14 (2006.01); C12N 1/16 (2006.01); C12N 1/38 (2006.01); C01G 5/00 (2006.01); B82Y 5/00 (2011.01); C12Q 1/30 (2006.01); C12Q 1/26 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2020.08.31
(47)Data eliberării brevetului2021.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondCOLESNIC Inesa, GUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2024.07.25
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202019%200066