For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 28.10.2020 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 10.11.2020 Examinarea preliminara 09.07.2021 Constituirea depozitului national reglementar 12.07.2021 Examinarea de fond 30.04.2022 Publicarea cererii (A2) 31.08.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 28.02.2023 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.03.2023 Eliberarea brevetului (C1) 04.10.2023 28.10.2025 Valabil pana la 28.10.2026 Achitarea taxei de mentinere 28.10.2040 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4819
(21)Numarul depozituluia 2020 0079
(22)Data depozitului2020.10.28
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 28.10.2020
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPRISACARI Viorel, MD; ROBU Ştefan, MD; SAVA Veronica, MD; RUSNAC Roman, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiUNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "NICOLAE TESTEMIŢANU" DIN REPUBLICA MOLDOVA, MD;
(54)Titlul inventiei Material polimeric cu proprietăţi antibacteriene
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61K 31/722 (2006.01); A61K 31/345 (2006.01); A61K 47/36 (2006.01); A61K 47/55 (2017.01); A61K 47/61 (2017.01); C07D 307/75 (2006.01); C08F 287/00 (2006.01); A61P 31/04 (2006.01);
(19)TaraMD
(41)Data publicarii cererii2022.04.30
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.08.31
(47)Data eliberării brevetului2023.03.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2025.10.28
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202020%200079