For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 29.04.2021 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 24.05.2021 Examinarea preliminara 25.06.2021 Constituirea depozitului national reglementar 25.06.2021 Examinarea de fond 31.05.2022 Publicarea hot. de acordare (B1) 30.11.2022 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 31.12.2022 Eliberarea brevetului (C1) 29.03.2023 29.04.2026 Valabil pana la 29.04.2027 Achitarea taxei de mentinere 29.04.2041 Data expirarii brevetului

Brevet valabil


(11)Numarul documentului4804
(21)Numarul depozituluia 2021 0026
(22)Data depozitului2021.04.29
 Data depunerii cererii de examinare: (de fond) 29.04.2021
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiROTARI Doina, MD; DARIE Grigore, MD; MAŞNER Oleg, MD; IURCU Iulian, MD; DJENJERA Irina, MD; BEŞLIU Alina, MD; CHISELIŢA Natalia, MD; CHISELIŢA Oleg, MD; EFREMOVA Nadejda, MD; TOFAN Elena, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL ŞTIINŢIFICO-PRACTIC DE BIOTEHNOLOGII ÎN ZOOTEHNIE ŞI MEDICINĂ VETERINARĂ, MD; INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ŞI BIOTEHNOLOGIE, MD;
(54)Titlul inventiei Mediu de protecţie pentru conservarea prin refrigerare a spermei de berbeci
(13)Codul documentuluiC1
(51)Clasificarea Internationala de Brevete A61D 19/02 (2006.01); C12N 5/02 (2006.01); C12N 5/076 (2010.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2022.05.31
(47)Data eliberării brevetului2022.12.31
 Examinator(i) la examinarea de fondGUŞAN Ala
 S-a achitat mentinerea pana la data:2026.04.29
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet valabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=a%202021%200026