For comments, suggestions
Created with Raphaël 2.1.0 04.06.2009 Examinarea formala (atribuirea datei de depozit) 11.08.2009 Examinarea preliminara si a conditiilor pentru acordarea BISD 30.04.2010 Publicarea hot. de acordare (Y) 31.10.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor 30.11.2010 Eliberarea brevetului (Z) 04.06.2015 Publicarea expirarii brevetului

Brevet nevalabil


(11)Numarul documentului192
(21)Numarul depozituluis 2009 0103
(22)Data depozitului2009.06.04
(71)Numele sau denumirea solicitantului (solicitanţilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(72)Numele inventatorului (inventatorilor), codul ţăriiPARŞUTIN Vladimir, MD; PARAMONOV Anatolii, MD; PASINCOVSCHI Emil, MD; COVALI Alexandr, MD; ŞOLTOIAN Nicolae, MD;
(73)Numele sau denumirea titularului (titularilor), codul ţăriiINSTITUTUL DE FIZICĂ APLICATĂ AL ACADEMIEI DE ŞTIINŢE A MOLDOVEI, MD;
(54)Titlul inventieiProcedeu de prelucrare termochimică a pieselor din oţel
(13)Codul documentului
Z, BOPI 12/2010
Y, BOPI 04/2010
(51)Clasificarea Internationala de Brevete C23C 8/50 (2006.01); C23C 22/50 (2006.01); C23C 22/83 (2006.01); C21D 1/06 (2006.01);
(19)TaraMD
(45)Data publicarii hotararii de acordare a brevetului2010.04.30
(47)Data eliberării brevetului2010.12.31
(74)ReprezentantANISIMOVA Liudmila, Bd. Ştefan cel Mare nr. 128, ap. 24, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
 Examinator(i) la examinarea de fondCIOCÂRLAN Alexandru
 Brevete expirate; Data expirarii2016.05.31
 S-a achitat mentinerea pana la data:2015.06.04
 Statutul cererii/brevetuluiBrevet nevalabil
Up
/inventions/Details.aspx?id=s%202009%200103